Tarieven 2023

Hieronder vindt u de tarieven voor het jaar 2023. Heeft u vragen over deze tarieven? Neem dan contact op.

I Consultatie en diagnostiek (C)
a. Diagnostisch onderzoek
C001 Consult t.b.v. een intake, niet zijnde verwijzing € 50,54
C014 Pocketregistratie € 39,90
C015 Parodontiumregistratie € 79,79
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C010 Schriftelijke medische anamnese € 25,27
C012 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 119,69
C013* Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 33,25
c. Toeslagen en diversen
C020 Mondzorg aan huis € 19,95
III Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 14,91
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 14,91
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 14,91
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 29,92
M32 */** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 19,95
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament, per element, max. vijf elementen per keer € 6,65
M40 Fluoridebehandeling, per kaak € 16,62
IV Verdoving (A)
A15 Oppervlakteverdoving € 8,64
A10 Geleidings- en/of infriltratieverdoving € 16,62
XII Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 192,83
T021 Grondig reinigen wortel, per element, complex € 35,91
T022 Grondig reinigen wortel, per element, standaard € 26,60
T032 Evaluatie initiële behandeling of herbeoordeling met parodontiumstatus € 119,69
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 73,14
T042 Consult parodontale nazorg € 101,07
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 134,32
T044 Complex consult parodontale nazorg € 178,87
Diversen
T161* Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling € 46,55
T162 Behandeling tandvleesabces € 89,77
T163* Toepassing lokaal medicament € 71,81
T164* (Draad)spalk € 26,60
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 66,49
XIV Uurtarieven (U)
U25* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling, in eenheden van vijf minuten € 15,14
U35* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder € 17,47
U05* Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten, in eenheden van vijf minuten € 17,47
Dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2023. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kunnen NVM-mondhygiënisten aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid van de lijst. De volledige tariefbeschikking met nummer TB/REG-23606-02 staat op de website van de NZa: www.nza.nl.
* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop.

Contact opnemen?