Behandelwijze

Mijn behandelingen als mondhygiënist hebben in de eerste plaats een preventieve functie. Het voorkomen van tandvleesproblemen en gaatjes in tanden en kiezen is het belangrijkste doel. Maar ik behandel ook tandvleesaandoeningen en daarnaast geef ik individuele informatie en instructies aan jong en oud, want het voorkomen van mondproblemen, dat is mijn uitgangspunt!

Als mondhygiënist kan ik u helpen bij klachten als:

* bloedend tandvlees tijdens het poetsen
* gevoelig, gezwollen en rood tandvlees
* een vieze smaak in de mond of een slechte adem
* teruggetrokken tandvlees
* verandering van de stand van de tanden
* tandsteen of aanslag op uw tanden
* gevoelige tanden en als u regelmatig gaatjes heeft

Geen verwijzing nodig

Als vrijgevestigde mondhygiënist kunt u ook zonder doorverwijzing een afspraak bij me maken voor een behandeling.

Overleg met de tandarts en andere zorgverleners

Omdat zowel de tandarts als de mondhygiënist met uw mond bezig zijn, is het voor een optimaal resultaat belangrijk dat er tussen tandarts en mondhygiënist overleg is. Dit gebeurt soms telefonisch, maar meestal schriftelijk in de vorm van een rapportage aan de tandarts opgesteld na afloop van de behandeling. Om de behandeling op verantwoorde wijze uit te kunnen voeren, is het soms nodig met de huisarts of specialist contact te zoeken, bijvoorbeeld als u problemen heeft met uw algemene gezondheid.

Alleen als u dat wilt

Als ik deze contacten en rapportage wens, laat ik u dat weten. Heeft u bezwaar tegen het versturen van de rapportage, dan verzoek ik u dat schriftelijk aan mij door te geven.

Online webagenda

Dat betekent dat uw gegevens op het internet te vinden zijn. Het gaat om naam-, adres- en woonplaatsgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Er worden geen medische- of behandelgegevens naar de webagenda verstuurd! Wanneer u niet wilt, dat deze gegevens van u op het internet staan, laat het me weten. Ik zorg ervoor dat de webagenda voor u uitgeschakeld is.

Niet tevreden over uw behandeling?

U staat bij ons op de eerste plaats. Toch kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent, of waarover u een klacht wilt indien.
U kunt dit bij ons melden, zodat wij samen kunnen zoeken naar een oplossing.
Mochten wij samen geen oplossing kunnen vinden voor uw klacht dan verwijzen wij u naar de folder klachtenregeling NVM-mondhygiënisten.