Tarieven

Samenvatting uit tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2018 t.b.v. mondhygiënist

 

I Consultatie en diagnostiek (C)

C22 Schriftelijke medische anamnese € 21,00

C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 99,46

C80 Mondzorg aan huis € 16,58
III Preventieve mondzorg (M) 

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) € 12,39

M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) € 12,39

M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten) € 12,39

M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 24,87

M10 Fluoridebehandeling, methode I € 27,63

M20 Fluoridebehandeling, methode II € 22,10
IV Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving € 7,18

A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 13,81

2

 XII Tandvleesbehandelingen (T)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 146,43

T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 160,25

T21 Grondig reinigen wortel per element, complex € 29,84

T22 Grondig reinigen wortel per element, standaard € 22,10

T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 85,65

T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële behandeling € 99,46

T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 44,21

T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 58,02

T42 consult parodontale nazorg € 83,99

T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 111,62

T44 Complex consult parodontale nazorg € 148,64

T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 146,43

T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 160,25

Diversen

T91 Pocketregistratie (alleen te gebruiken bij paro chirurgie) € 33,15

T92 Parodontiumregistratie (alleen te gebruiken bij parochirurgie) € 66,31

T93 *Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 38,68

T94 Behandeling tandvleesabces € 74,60

T57 * Toepassing lokaal medicament € 59,68

T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 55,26

 

g. Nazorg implantologie

J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 51,84

J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 84,83

 

XIV Uurtarieven (U)

U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in

de Wlz-instelling in eenheden van 5 minuten € 12,59

U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de

Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de

Zorgaanbieder € 14,47

U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in

eenheden van 5 minuten € 14,47

U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP € 180,95

 

* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Dit geldt bij prestaties die voorzien zijn van een sterretje (*). De materiaal- en/of techniekkosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop (zie bijlage 2 bij de tariefbeschikking). Uitzondering hierop is prestatie J33 voor de kosten van het implantaat waarvoor een maximumtarief geldt.

 

NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2018.

 

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de NVM aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst.

 

Voor de volledige tariefbeschikking met nummer TB/REG-18609-01 verwijzen wij naar de website van de NZa www.nza.nl , dan wel naar de website van de NVM www.mondhygienisten.nl

3

Nieuwe omschrijvingen voor de codes T21, T22, en de nazorgcodes T41, T42, T43, T44

 T21- Grondig reinigen wortel, complex, per element

Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T11 of T12 of volgend op T60 of T61 wanneer door recidief her-initiële behandeling geïndiceerd is. Van toepassing voor behandeling van een eenwortelig element met pockets van ≥8 mm of een meerwortelig element met pockets van ≥ 6 mm.

 T22- Grondig reinigen wortel, standaard, per element

Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T11 of T12 of volgend op T60 of T61 wanneer door recidief her-initiële behandeling geïndiceerd is. Van toepassing voor behandeling van een eenwortelig element met pockets van 4-7 mm of een meerwortelig element met pockets van 4-5 mm.

T41- Beperkt consult parodontale nazorg
Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.

T42- Consult parodontale nazorg
Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.

T43- Uitgebreid consult parodontale nazorg
Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.

T44- Complex consult parodontale nazorg
Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.

Parodontale nazorg (T41 tot en met T44)

1. Het maximumtarief voor consult parodontale nazorg is uitsluitend van toepassing voor patiënten met vooraf gemeten DPSI-score 3 of 4, bij wie na een initiële parodontale behandeling de herbeoordeling heeft plaatsgevonden.

2. Het maximumtarief voor consult parodontale nazorg is eveneens van toepassing voor de nazorg ten behoeve van patiënten bij wie, na een flapoperatie, het postoperatief evaluatieonderzoek heeft plaatsgevonden.

3. Onder complicerende factoren bij het uitgebreid en complex consult parodontale nazorg wordt verstaan:

- Meerwortelig element

- Furcatie defect

- Angulair defect (röntgenologsich)

- Infrabony defect (röntgenologisch)

4. Een Consult parodontale nazorg omvat:

- het beoordelen van de parodontale situatie;

- het controleren van de mondhygiëne;

- het verwijderen van de aanwezige plaque en tandsteen;

- zo nodig rootplaning;

- het polijsten van de gebitselementen;

- het geven van instructie mondhygiëne en voorlichting over mondhygiëne.

 5. Een beperkt consult parodontale nazorg omvat:

In principe de items als genoemd bij het consult parodontale nazorg, met dien verstande dat bij het beperkt consult, wegens bijvoorbeeld een uitzonderlijk goede mondhygiëne, één of twee subgingivaal behandelde elementen of een zeer beperkt aantal aanwezige gebitselementen, een aantal items niet en/of beperkt hoeven plaats te vinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alleen de aanwezigheid van het boven- en/of onderfront.

6. Een uitgebreid consult parodontale nazorg omvat:

In principe de items als genoemd bij het consult parodontale nazorg, met dien verstande dat bij het uitgebreid consult, wegens bijvoorbeeld een ontoereikende mondhygiëne, er een aantal te behandelen subgingivale pockets is van 5mm of dieper (zonder complicerende factoren), vatbaarheid voor parodontale ontstekingen, op meerdere items een zwaardere nadruk moet worden gelegd.

7. Een complex consult parodontale nazorg omvat:

Een complex consult nazorg is in principe hetzelfde als een uitgebreid consult nazorg met dien verstande dat door aanwezigheid van complicerende factoren (meerwortelig element; furcatie defect; angulair defect (röntgenologisch); infrabony defect (röntgenologisch), de moeilijkheidsgraad op meerdere items van de voorlichting en/of het klinisch handelen een nog zwaardere nadruk moet worden gelegd.

 

8. Parodontale nazorg is niet (meer) van toepassing voor periodieke vervolgconsulten, indien bij evaluatieonderzoek van de parodontaal behandelde patiënt is komen vast te staan dat geen pockets meer aanwezig zijn met een diepte van 4 mm of meer.

Mijn tweets

Als vrijgevestigde mondhygiënist ben ik zeer flexibel en kunt u snel terecht voor een afspraak pic.twitter.com/kQ6ARieOzA

Met trots presenteer ik mijn nieuwste aanwinst. Hiermee kan ik met warm water (40graden)uw tanden minder pijnlijk g… twitter.com/i/web/status/1…

1 voordeel van werken met dit warme weer... ik hoef niet lang te wachten voordat schoonmaakmiddel van mijn stoel is… twitter.com/i/web/status/1…

Bezig met de voorbereidingen om weer te kunnen beginnen met werken. pic.twitter.com/EcXUegp1Ag

Verlenging staking reguliere zorgverlening: mijn praktijk blijft gesloten tot 20 april, ik blijf de berichtgevingen… twitter.com/i/web/status/1…

Praktijk gesloten tot 6 april omdat aantal coronabesmettingen toe neemt. Ik volg het landelijk advies om niet-spoed… twitter.com/i/web/status/1…

Nederlandse vereniging voor parodontologie congres. We gaan opnieuw classificeren. pic.twitter.com/hgOqgd0SIv

Uitslag water test binnen. Behandelstoel voldoet aan de drinkwaternorm.blij mee pic.twitter.com/sjhiHJujqI

Tandenborstels en tandpasta geregelders voor vluchtelingen in Samos. Bedankt #henryschein en#oralB pic.twitter.com/cOU0vh5cPR

Bedankt Dimence voor goed georganiseerd symposium. Op naar Dimence rookvrij en meer beweging! pic.twitter.com/U5NAAdBTVq

Tandenborstels en tandpasta geregeld voor vluchtelingenkamp in Samos. Dank je wel Oral B en Henry Schein pic.twitter.com/3QU4Ogk41y

Afgelopen maandag is onze dochter Sjaan geboren! Een mooie gezonde lieve dame! pic.twitter.com/Pfv8W283eA

Last van terugtrekkend en / of ontstoken tandvlees ? Door een goede en consequente mondhygiëne kan worden voorkomen… twitter.com/i/web/status/1…

Tips tegen Cariës. #Caries is ander woord voor tandbederf en tandbederf kan leiden tot gaatjes. Het ontstaat door d… twitter.com/i/web/status/1…

Tips voor het tandenpoetsen #poets 2x per dag 2 minuten lang # poets uw kind tot het 10 e jaar 1 x per dag na pic.twitter.com/tHdFBEFoKN

Mondbacterie nieuwe verdachte voor ontstaan alzheimer volkskrant.nl/ts-b32088db via @volkskrant

Twijfelt u of u last heeft van monddroogte? Vul onderstaand formulier maar in. pic.twitter.com/OuYUvttJA4