Praktijkvoorwaarden

Praktijk voorwaarden

Elke dag doen we ons best u zo goed mogelijk te helpen, daarom zijn we ook zorgverlener geworden. Maar om ons werk goed te kunnen blijven doen zijn er praktijkregels en voorwaarden. Het geeft duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten en wat wij voor u kunnen betekenen.
Als ingeschreven cliënt bij Alieke Fischer, praktijk voor mondhygiëne, gaat u akkoord met onderstaande praktijkreglement en haar voorwaarden. Deze kunnen wijzigen door wetgeving of voortschrijdend inzicht.

Alieke Fischer is HBO-opgeleid en gediplomeerd. Tevens is ze ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten en voldoet ze aan de gestelde kwaliteitseisen. Hiermee staat ze garant voor optimale zorgverlening.

Wet WGBO: onze praktijkvoering en werkwijze van alle medewerkers zijn conform de (medisch) professionele standaard en conform de wet WGBO. Dit betekent kortweg, dat wij u voorzien van onafhankelijk advies, maar ook luisteren naar uw eigen wensen en/of ideeën. In overleg komen wij dan uit op een behandelplan/overeenkomst.

Beroepsgeheim en privacy: alle bij ons bekende (medische) informatie binnen of buiten uw medische dossier wordt beschermd door het beroepsgeheim. Dit betekent dat wij geen medische informatie of uitslagen zullen bespreken zonder uw nadrukkelijke en schriftelijke toestemming. Wij handelen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Informatieplicht van cliënt: binnen de wet WGBO zijn ook de plichten beschreven van de patiënt. Daaronder valt het volledig informeren van uw mondhygiënist over uw gezondheid en medicijngebruik voor het onderzoek en/of behandeling.

Afspraak annuleren: afspraken kunnen tot maximaal 24 uur van te voren worden geannuleerd per mail of telefoon. Zonder tijdige annulering van uw afspraak, is het toegestaan de gederfde afspraaktijd bij u in rekening te brengen. Reclamatie van deze kosten (code C90) bij uw verzekeraar is niet mogelijk. Op deze manier hopen wij de beschikbare tijd voor iedereen zo optimaal te houden.

In onze praktijk hanteren wij de volgende no show-kosten voor:
* een 1e gemiste afspraak, kan gebeuren
* vaker een gemiste afspraak, per 15 minuten = € 15

Indien uw e-mail adres bij ons bekend is, kan ik u ruim van te voren een mail sturen om degemaakte afspraak te herinneren. Dit is bedoeld als een service. Hier kunnen geen rechten aan verbonden worden als de herinnering niet of onjuist is ontvangen.

Kosten: de tarieven die Alieke Fischer berekent voor de behandelingen, zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (de NZa) goedgekeurd of vastgesteld. Alieke Fischer zal bij behandelingen die meer dan €250,- kosten u een begroting moeten geven. Het kan natuurlijk zo zijn dat de uiteindelijke kosten afwijken van het begrootte bedrag. Niet alles is te voorspellen en zaken kunnen tegen zitten of ook meevallen. Indien de afwijking binnen de 10% valt is het niet snel nodig om een nieuwe begroting te ontvangen. Blijkt tijdens aanvullend onderzoek of tijdens de behandeling dat we moeten afwijken van de gemaakte afspraken, zullen we u hierover uiteraard informeren.

De kosten van de behandelingen, inclusief de kosten van techniek en materialen worden in rekening gebracht bij en verschuldigd door de cliënt, ongeacht of deze de kosten geheel of gedeeltelijk kan declareren bij uw zorgverzekeraar en of deze kosten aan de cliënt worden vergoed. De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum door de praktijk te zijn ontvangen.

De behandelingskosten van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s). De wettelijk vertegenwoordiger is tevens verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraken voor behandeling van de minderjarige.

Eventuele vragen over de factuur dient u zo spoedig mogelijk, tot uiterlijk binnen 14 dagen na de notadatum aan ons te stellen. Wij staan u graag te woord om duidelijkheid te verkrijgen.

Ongevraagd advies: het kan voorkomen dat wij soms ongevraagd bepaalde onderwerpen bij u bespreekbaar maken. Zoals bv. het stoppen met roken, verstandig eten, of de therapietrouw. Dit heeft een informerend en motiverend karakter teneinde uw mondgezondheid te behouden of te verbeteren. Indien u dit niet wilt, kunt u dit aangeven en houden wij hier rekening mee.

Ongewenst gedrag: elke dag is het ons streven iedereen weer zo goed mogelijk te helpen. Vreemd genoeg zijn agressief gedrag, diefstal, verbale (be)dreiging en/of geweld in de gezondheidszorg niet geheel ondenkbaar meer geworden. Voor ons, in deze praktijk, ligt daar de grens. Bij laster en/of smaad en in bovengenoemde gevallen nemen wij contact op met politie en zal aangifte worden gedaan.

Klachten: hoewel wij elke dag ons best doen om iedereen zo goed mogelijk te helpen, kan het voorkomen dat u niet goed geholpen bent. Het blijft mensenwerk. Blijf hier dus niet meer rondlopen, maar laat het ons binnen een redelijk termijn, volledig en duidelijk omschreven weten. Het is uw goed recht dit terug te koppelen. Misschien lossen we het uiteindelijk toch samen op.

Inzage in uw medisch dossier: gedurende de behandelingsovereenkomst houdt Alieke Fischereen cliënt dossier bij. U heeft als cliënt het recht om uw cliënt dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. De persoonlijke werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de cliënt.

Overdracht van uw dossier: naar een nieuwe mondhygiënist. Als u een nieuwe mondhygiënist kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe mondhygiënist op de hoogte is van uw behandelhistorie. Uw behandelhistorie staat in uw cliëntdossier. Het is wenselijk dat uw oude mondhygiënist het dossier zo compleet mogelijk overdraagt aan uw nieuwe mondhygiënist.

Mijn tweets

Mondzorg blijft toegankelijk tijdens 'harde lockdown' Patiënten die twijfelen over hun bezoek aan de mondzorgprakti… twitter.com/i/web/status/1…

Nicotine camoufleert ( mond) -gezondheidsklachten pic.twitter.com/QVlBhkMrAa

Ook bij mij in de wachtkamer mondkapje gewenst. 😷 pic.twitter.com/NPAHL3FQt9

Als vrijgevestigde mondhygiënist ben ik zeer flexibel en kunt u snel terecht voor een afspraak pic.twitter.com/kQ6ARieOzA

Met trots presenteer ik mijn nieuwste aanwinst. Hiermee kan ik met warm water (40graden)uw tanden minder pijnlijk g… twitter.com/i/web/status/1…

1 voordeel van werken met dit warme weer... ik hoef niet lang te wachten voordat schoonmaakmiddel van mijn stoel is… twitter.com/i/web/status/1…

Bezig met de voorbereidingen om weer te kunnen beginnen met werken. pic.twitter.com/EcXUegp1Ag

Verlenging staking reguliere zorgverlening: mijn praktijk blijft gesloten tot 20 april, ik blijf de berichtgevingen… twitter.com/i/web/status/1…

Praktijk gesloten tot 6 april omdat aantal coronabesmettingen toe neemt. Ik volg het landelijk advies om niet-spoed… twitter.com/i/web/status/1…

Nederlandse vereniging voor parodontologie congres. We gaan opnieuw classificeren. pic.twitter.com/hgOqgd0SIv

Uitslag water test binnen. Behandelstoel voldoet aan de drinkwaternorm.blij mee pic.twitter.com/sjhiHJujqI

Tandenborstels en tandpasta geregelders voor vluchtelingen in Samos. Bedankt #henryschein en#oralB pic.twitter.com/cOU0vh5cPR

Bedankt Dimence voor goed georganiseerd symposium. Op naar Dimence rookvrij en meer beweging! pic.twitter.com/U5NAAdBTVq

Tandenborstels en tandpasta geregeld voor vluchtelingenkamp in Samos. Dank je wel Oral B en Henry Schein pic.twitter.com/3QU4Ogk41y

Afgelopen maandag is onze dochter Sjaan geboren! Een mooie gezonde lieve dame! pic.twitter.com/Pfv8W283eA

Last van terugtrekkend en / of ontstoken tandvlees ? Door een goede en consequente mondhygiëne kan worden voorkomen… twitter.com/i/web/status/1…

Tips tegen Cariës. #Caries is ander woord voor tandbederf en tandbederf kan leiden tot gaatjes. Het ontstaat door d… twitter.com/i/web/status/1…