Tarieven

Samenvatting uit tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2018 t.b.v. mondhygiënist

 

I Consultatie en diagnostiek (C)

C22 Schriftelijke medische anamnese € 21,00

C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 99,46

C80 Mondzorg aan huis € 16,58
III Preventieve mondzorg (M) 

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) € 12,39

M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) € 12,39

M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten) € 12,39

M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 24,87

M10 Fluoridebehandeling, methode I € 27,63

M20 Fluoridebehandeling, methode II € 22,10
IV Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving € 7,18

A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 13,81

2

 XII Tandvleesbehandelingen (T)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 146,43

T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 160,25

T21 Grondig reinigen wortel per element, complex € 29,84

T22 Grondig reinigen wortel per element, standaard € 22,10

T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 85,65

T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële behandeling € 99,46

T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 44,21

T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 58,02

T42 consult parodontale nazorg € 83,99

T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 111,62

T44 Complex consult parodontale nazorg € 148,64

T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 146,43

T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 160,25

Diversen

T91 Pocketregistratie (alleen te gebruiken bij paro chirurgie) € 33,15

T92 Parodontiumregistratie (alleen te gebruiken bij parochirurgie) € 66,31

T93 *Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 38,68

T94 Behandeling tandvleesabces € 74,60

T57 * Toepassing lokaal medicament € 59,68

T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 55,26

 

g. Nazorg implantologie

J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 51,84

J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 84,83

 

XIV Uurtarieven (U)

U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in

de Wlz-instelling in eenheden van 5 minuten € 12,59

U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de

Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de

Zorgaanbieder € 14,47

U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in

eenheden van 5 minuten € 14,47

U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP € 180,95

 

* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Dit geldt bij prestaties die voorzien zijn van een sterretje (*). De materiaal- en/of techniekkosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop (zie bijlage 2 bij de tariefbeschikking). Uitzondering hierop is prestatie J33 voor de kosten van het implantaat waarvoor een maximumtarief geldt.

 

NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2018.

 

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de NVM aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst.

 

Voor de volledige tariefbeschikking met nummer TB/REG-18609-01 verwijzen wij naar de website van de NZa www.nza.nl , dan wel naar de website van de NVM www.mondhygienisten.nl

3

Nieuwe omschrijvingen voor de codes T21, T22, en de nazorgcodes T41, T42, T43, T44

 T21- Grondig reinigen wortel, complex, per element

Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T11 of T12 of volgend op T60 of T61 wanneer door recidief her-initiële behandeling geïndiceerd is. Van toepassing voor behandeling van een eenwortelig element met pockets van ≥8 mm of een meerwortelig element met pockets van ≥ 6 mm.

 T22- Grondig reinigen wortel, standaard, per element

Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T11 of T12 of volgend op T60 of T61 wanneer door recidief her-initiële behandeling geïndiceerd is. Van toepassing voor behandeling van een eenwortelig element met pockets van 4-7 mm of een meerwortelig element met pockets van 4-5 mm.

T41- Beperkt consult parodontale nazorg
Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.

T42- Consult parodontale nazorg
Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.

T43- Uitgebreid consult parodontale nazorg
Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.

T44- Complex consult parodontale nazorg
Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.

Parodontale nazorg (T41 tot en met T44)

1. Het maximumtarief voor consult parodontale nazorg is uitsluitend van toepassing voor patiënten met vooraf gemeten DPSI-score 3 of 4, bij wie na een initiële parodontale behandeling de herbeoordeling heeft plaatsgevonden.

2. Het maximumtarief voor consult parodontale nazorg is eveneens van toepassing voor de nazorg ten behoeve van patiënten bij wie, na een flapoperatie, het postoperatief evaluatieonderzoek heeft plaatsgevonden.

3. Onder complicerende factoren bij het uitgebreid en complex consult parodontale nazorg wordt verstaan:

- Meerwortelig element

- Furcatie defect

- Angulair defect (röntgenologsich)

- Infrabony defect (röntgenologisch)

4. Een Consult parodontale nazorg omvat:

- het beoordelen van de parodontale situatie;

- het controleren van de mondhygiëne;

- het verwijderen van de aanwezige plaque en tandsteen;

- zo nodig rootplaning;

- het polijsten van de gebitselementen;

- het geven van instructie mondhygiëne en voorlichting over mondhygiëne.

 5. Een beperkt consult parodontale nazorg omvat:

In principe de items als genoemd bij het consult parodontale nazorg, met dien verstande dat bij het beperkt consult, wegens bijvoorbeeld een uitzonderlijk goede mondhygiëne, één of twee subgingivaal behandelde elementen of een zeer beperkt aantal aanwezige gebitselementen, een aantal items niet en/of beperkt hoeven plaats te vinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alleen de aanwezigheid van het boven- en/of onderfront.

6. Een uitgebreid consult parodontale nazorg omvat:

In principe de items als genoemd bij het consult parodontale nazorg, met dien verstande dat bij het uitgebreid consult, wegens bijvoorbeeld een ontoereikende mondhygiëne, er een aantal te behandelen subgingivale pockets is van 5mm of dieper (zonder complicerende factoren), vatbaarheid voor parodontale ontstekingen, op meerdere items een zwaardere nadruk moet worden gelegd.

7. Een complex consult parodontale nazorg omvat:

Een complex consult nazorg is in principe hetzelfde als een uitgebreid consult nazorg met dien verstande dat door aanwezigheid van complicerende factoren (meerwortelig element; furcatie defect; angulair defect (röntgenologisch); infrabony defect (röntgenologisch), de moeilijkheidsgraad op meerdere items van de voorlichting en/of het klinisch handelen een nog zwaardere nadruk moet worden gelegd.

 

8. Parodontale nazorg is niet (meer) van toepassing voor periodieke vervolgconsulten, indien bij evaluatieonderzoek van de parodontaal behandelde patiënt is komen vast te staan dat geen pockets meer aanwezig zijn met een diepte van 4 mm of meer.

Mijn tweets

Blij met mijn nieuwe stoelbekleding! pic.twitter.com/yUK5J4mmjL

6 dagen ago

Jaap en David op de officiële FC Cologne Twitter account :) twitter.com/fckoeln_en/sta…

5 maanden ago

Mondhygiënist mag zelfstandig boren | NOS nos.nl/artikel/221369… 11 maanden ago

Blij met mijn waarderingen op Zorgkaart Nederland. Wilt u ook uw waardering geven? zorgkaartnederland.nl/zorginstelling… pic.twitter.com/KUkZG7UrVi

1 jaar ago

Blij! Waterkwaliteit van mijn behandelstoel is goed gekeurd. pic.twitter.com/ASbVhglCQL

1 jaar ago

Yes! Ik kan vanaf nu veilig elektronisch communiceren met Zorgmail! Via mondhygienepraktijkaliekefischer@zorgmail.nl pic.twitter.com/nBleiCm49L

1 jaar ago

Ik sta in de krant! Leuk! Woensdag praten bij Parkinson cafe parkinson-vereniging.nl/wat-doen-wij/r… pic.twitter.com/RdpcBeKEF4

1 jaar ago

Goede tip als reactie op mijn enquete: Meer social media gebruiken, schreeuw het van de daken dat je zo goed bezig… twitter.com/i/web/status/9… 1 jaar ago

Whitening tandpasta's beloven poetsers een stralend witte lach. Maar werken zulke tandpasta's? Nee, zegt de consumentenbond 1 jaar ago

VAKANTIE! maandag 14 augustus begin ik weer. Tot die tijd kunt u via de website afspraken maken en wijzigen en zal… twitter.com/i/web/status/8… 1 jaar ago

Dank jullie wel lieve collega's! Bedankt voor jullie hulp pic.twitter.com/glKhKPNW5g

1 jaar ago

Tijdens het wachten op uw afspraak kunt u gratis gebruik maken van het koffie en thee apparaat pic.twitter.com/PBbPd6d4ed

2 jaar ago

Niet de "leeftijd " van de tandenborstel , maar de mate van slijtage van de tandenborstel is van invloed op hoe schoon je tanden worden 2 jaar ago

Interessant! Cursus Orale Implantologie : voor en na met een workshop airpolishing. pic.twitter.com/fufDulEDjQ

2 jaar ago

Yes. Nieuwe update van mondhygiëne programma waarin ik prachtige zorgplannen kan invullen. Blij mee! pic.twitter.com/46iW8rD1AK

2 jaar ago

Verzekeringen nemen het debiteurenrisico niet meer over. Betekend dat ik nu facturen stuur aan de mensen voor de eigen bijdrage 2 jaar ago

Dat is weer lang geleden... factuur met de post pic.twitter.com/7sYqmUiqcY

2 jaar ago

Een gezonde mond draagt bij aan een gezond hart 2 jaar ago